AM Lite

Monitorování základních parametrů zařízení – servis, stavy a hodnoty stlačeného vzduchu.

AM Pro

Monitorování ekonomiky výroby stlačeného vzduchu a ostatních parametrů systému.

AM ProControl 3/5/9

Prediktivní nadřazené řízení kompresorů pro maximalizaci energetické účinnosti.

Náklady na stlačený vzduch pod kontrolou!

Přehledně a jednoduše díky modulu Ekonomika stlačeného vzduchu.

Moduly
 • Kompresory / úprava vzduchu
 • Monitoring motohodin
 • Monitoring servisního intervalu
 • Monitoring provozu
 • Notifikace (výpadek/varování/servis)
 • Správa zařízení - servisní historie, dokumentace

 • Monitoring hodnot
 • Monitoring tlaků
 • Monitoring teplot
 • Monitoring průtoků stlačeného vzduchu
 • Monitoring tlakových rosných bodů
 • Monitoring spotřebované elektřiny
 • Monitoring stavu filtrací – tlaková diference
 • Notifikace (kritické hodnoty)

 • Modul Ekonomika STV
 • Kalkulace nákladů výroby stlačeného vzduchu
 • Kalkulace spotřeby elektřiny
 • Simulace nákladů na úniky STV
 • Pravidelné reportování

 • Ovládání
 • Ovládání ventilů rozvodu – zamezení úniků
 • Nadřazené řízení kompresorů - ProControl
 • Ovládání vzduchotechniky / topení
AM Lite


AM Pro

AM ProControlAM Lite

AM Pro

AM ProControl

Kompresory / úprava vzduchu
Monitoring motohodin
Monitoring servisního intervalu
Monitoring provozu
Notifikace (výpadek/varování/servis)
Správa zařízení – servisní historie, dokumentace
Monitoring hodnot
Monitoring tlaků
Monitoring teplot
Monitoring průtoků stlačeného vzduchu
Monitoring tlakových rosných bodů
Monitoring spotřebované elektřiny
Monitoring stavu filtrací – tlaková diference
Notifikace (kritické hodnoty)
Modul Ekonomika STV
Kalkulace nákladů výroby stlačeného vzduchu
Kalkulace spotřeby elektřiny
Simulace nákladů na úniky STV
Pravidelné reportování
Ovládání
Ovládání ventilů rozvodu – zamezení úniků
Nadřazené řízení kompresorů – ProControl
Ovládání vzduchotechniky / topení
AM Lite
Kompresory / úprava vzduchu
Monitoring motohodin
Monitoring servisního intervalu
Monitoring provozu
Notifikace (výpadek/varování/servis)
Správa zařízení – servisní historie, dokumentace
Monitoring hodnot
Monitoring tlaků
Monitoring teplot
Monitoring průtoků stlačeného vzduchu
Monitoring tlakových rosných bodů
Monitoring spotřebované elektřiny
Monitoring stavu filtrací – tlaková diference
Notifikace (kritické hodnoty)
Modul Ekonomika STV
Kalkulace nákladů výroby stlačeného vzduchu
Kalkulace spotřeby elektřiny
Simulace nákladů na úniky STV
Pravidelné reportování
Ovládání
Ovládání ventilů rozvodu – zamezení úniků
Nadřazené řízení kompresorů – ProControl
Ovládání vzduchotechniky / topení
AM Pro
Kompresory / úprava vzduchu
Monitoring motohodin
Monitoring servisního intervalu
Monitoring provozu
Notifikace (výpadek/varování/servis)
Správa zařízení – servisní historie, dokumentace
Monitoring hodnot
Monitoring tlaků
Monitoring teplot
Monitoring průtoků stlačeného vzduchu
Monitoring tlakových rosných bodů
Monitoring spotřebované elektřiny
Monitoring stavu filtrací – tlaková diference
Notifikace (kritické hodnoty)
Modul Ekonomika STV
Kalkulace nákladů výroby stlačeného vzduchu
Kalkulace spotřeby elektřiny
Simulace nákladů na úniky STV
Pravidelné reportování
Ovládání
Ovládání ventilů rozvodu – zamezení úniků
Nadřazené řízení kompresorů – ProControl
Ovládání vzduchotechniky / topení
AM ProControl
Kompresory / úprava vzduchu
Monitoring motohodin
Monitoring servisního intervalu
Monitoring provozu
Notifikace (výpadek/varování/servis)
Správa zařízení – servisní historie, dokumentace
Monitoring hodnot
Monitoring tlaků
Monitoring teplot
Monitoring průtoků stlačeného vzduchu
Monitoring tlakových rosných bodů
Monitoring spotřebované elektřiny
Monitoring stavu filtrací – tlaková diference
Notifikace (kritické hodnoty)
Modul Ekonomika STV
Kalkulace nákladů výroby stlačeného vzduchu
Kalkulace spotřeby elektřiny
Simulace nákladů na úniky STV
Pravidelné reportování
Ovládání
Ovládání ventilů rozvodu – zamezení úniků
Nadřazené řízení kompresorů – ProControl
Ovládání vzduchotechniky / topení